ProfMedica

System identyfikacji wizualnej wykonaliśmy z materiałów, które podczas łączenia dały minimalny elegancki wygląd tak jak całe wnętrze kliniki zaprojektowanej przez www.pulva.pl