Dr Motors

Dr Motors jest wiodącym producentem części samochodowych w Polsce, zlecił nam wykonanie równie wymagającej elewacji nawiązującej charakterem do profilu marki. Wyklejenie folia OWV projektu Diany Zięby z naszego studia.

Projekt: Krüger Plus